سامانه فرم دانشگاه بزرگمهر قائنات

ورود به سامانه
کارکنان و دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات می‌توانند با نام کاربری و کلمه عبور سامانه پویا وارد شوند و نیاز به ثبت‌نام ندارند.
فراموش رمز عبور